3125 Shawnee DR, Kansas City, KS 66106 – 2344875 - Kenton W Randolp...