4915 Pawnee DR, Roeland Park, KS 66205 – 2316446 - Kenton W Randolp...