Main & Connie ST, Lansing, KS 66043 – 1709351 - Kenton W Randolph, ...